De qualitat

Gairebé tots els festivals de qualsevol disciplina artística inclouen en el seu argumentari el concepte de qualitat. La majoria presenten la seva programació amb la qualitat com a criteri principal de selecció. Vol dir això que, efectivament, totes les propostes presents en els cartells de festivals són de qualitat? Vol dir que es tracta de…