Blog del Mercat de Música Viva de Vic

Gairebé tots els festivals de qualsevol disciplina artística inclouen en el seu argumentari el concepte de qualitat. La majoria presenten la seva programació amb la qualitat com a criteri principal de selecció.

Vol dir això que, efectivament, totes les propostes presents en els cartells de festivals són de qualitat? Vol dir que es tracta de propostes de qualitat dins d’un gènere o àmbit concret?

La qualitat fa referència a un rang superior, a un valor o un mèrit. I potser és aquí on caldria especificar, quan es parla de qualitat, quin és el valor, el mèrit  o la superioritat que posseeixen les propostes artístiques.

Són extraordinàriament virtuosos amb els seus instruments? Aconsegueixen comunicar millor que la resta de grups amb el gran públic? Arrisquen artísticament com no ho fa ningú mes? Tenen un univers temàtic únic, especial i personal?

Aquestes són les preguntes que jo mateix m’he plantejat com a director artístic. I, com era d’esperar, he arribat a unes respostes, les meves respostes. Per a mi, la qualitat és el resultat del talent, la feina i la honestedat. Sóc del parer que una proposta de qualitat ha de contemplar aquests tres elements i així, poder oferir una manera personal, única i atractiva d’explicar coses. D’aquesta manera, pots creure, treballar i defensar amb confiança i credibilitat el cartell artístic que es presenta.

La programació del Mercat d’enguany compta amb propostes que, segons el nostre criteri, són de qualitat. Algunes d’elles són projectes on la qualitat ja és indiscutible; d’altres són apostes que encara han de demostrar-nos si compleixen amb les expectatives que han despertat en nosaltres.

Marc Lloret – Director Artístic del Mercat de Música Viva de Vic


No hi ha comentaris.

Deixa una resposta

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Navigation